Pielęgnacja zieleni

Pielęgnacja zieleni

Oferujemy usługi z zakresu pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej

Specjalizujemy się w wycince i pielęgnacji drzew na terenie śląska i sąsiednich województw. Pielęgnacje i wycinki drzew wykonujemy z podnośnika lub metodą alpinistyczną.
Wykonujemy także zrębkowanie gałęzi oraz frezowanie pni. Posiadamy również ciągnik z kosiarką bijakową i prowadzimy wykaszanie terenów zachwaszczonych oraz nieużytków.

Zakres usług

– cięcia prześwietlające koronę – poprawiające statykę drzewa
– cięcia techniczne – usuwanie konarów zagrażających i kolidujących z budynkami, liniami energetycznymi i urządzeniami technicznymi
– cięcia sanitarne – usunięcie posuszu oraz konarów chorych i uszkodzonych
– formowanie i kształtowanie przekroju drzewa
– zakładanie wiązań zabezpieczających słabsze konary
– wycinka drzew metodą sekcyjną
– wycinka z podnośnika
– karczowanie pni
– frezowanie pni
– koszenie trawników
– koszenie łąk i nieużytków
– obcinanie drzew owocowych
– cięcie żywopłotów
– usuwanie samosiewów
– nadzór prac w terenach zieleni
– usługi dendrologiczne

Translate »