Pielęgnacja zieleni

Pielęgnacja zieleni

Oferujemy usługi z zakresu pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej

Specjalizujemy się w wycince i pielęgnacji drzew na terenie śląska i sąsiednich województw. Pielęgnacje i wycinki drzew wykonujemy z podnośnika lub metodą alpinistyczną.
Wykonujemy także zrębkowanie gałęzi oraz frezowanie pni. Posiadamy również ciągnik z kosiarką bijakową i prowadzimy wykaszanie terenów zachwaszczonych oraz nieużytków.

Zakres usług

 • cięcia prześwietlające koronę – poprawiające statykę drzewa
 • cięcia techniczne – usuwanie konarów zagrażających i kolidujących z budynkami, liniami energetycznymi i urządzeniami technicznymi
 • cięcia sanitarne – usunięcie posuszu oraz konarów chorych i uszkodzonych
 • formowanie i kształtowanie przekroju drzewa
 • zakładanie wiązań zabezpieczających słabsze konary
 • wycinka drzew metodą sekcyjną
 • wycinka z podnośnika
 • karczowanie pni
 • frezowanie pni
 • koszenie trawników
 • koszenie łąk i nieużytków
 • obcinanie drzew owocowych
 • cięcie żywopłotów
 • usuwanie samosiewów
 • nadzór prac w terenach zieleni
 • usługi dendrologiczne